Företrädesemission oktober 2018

Finepart genomför en företrädesemission med teckningstid 15 oktober – 30 oktober 2018

 

Bakgrund och motiv för företrädesemissionen

 

Finepart har under det senaste året erfarit ett tilltagande intresse från marknaden och har idag cirka 100 utestående kundprospekt vilka bearbetas på olika nivåer. Detta är ungefär dubbelt så många kundprospekt som vid tidpunkten för Bolagets notering hösten 2016. Ett 30-tal av dagens kundprospekt bedöms vara så pass heta att sannolikheten för avslut bedöms till minst 30 procent och att avslut kan nås inom 18 månader. Även om antalet kundprospekt inte är någon garanti för att försäljning kommer ske så ser det onekligen ljust ut.

 

Även om marknadens intresse för Bolagets teknik har ökat kan samtidigt konstateras att det tar tid att bearbeta en stor marknad med en relativt ny teknologi, trots de fördelar teknologin medför. För en liten aktör som Finepart krävs finansiell uthållighet och fler resurser för att nå avslut för fler kundprospekt. Bolaget har under det senaste året utökat försäljningsinsatserna och tecknat agentavtal för ett flertal marknader. På senare tid har Bolaget framför allt erhållit en mängd förfrågningar på amerikanska teknikföretag vilket medfört ett behov av att kunna demonstrera Bolagets maskinkoncept på plats i USA. Bolaget har inlett en etableringsprocess där ett democenter kommer sättas upp hos en amerikansk agent i Silicon Valley.

 

Bolaget genomför under perioden 15 oktober – 30 oktober 2018 en företrädesemission i syfte att etablera nämnda democenter samt tillföra Bolaget mer rörelsekapital till dess att Bolaget når i mål med fler kundprospekt. Företrädesemissionen beslutades om på extra bolagsstämma den 1 oktober 2018 och omfattar högst 3 589 500 aktier med en teckningskurs på 2,80 SEK. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK. Emissionen är garanterad till cirka 70% genom teckningsförbindelser och garantier.

 

Länkar

Memorandum för nedladdning

Finepart Memorandum Teaser

Anmälningssedel för nedladdning

Teckna digitalt hos Aktieinvest:  www.aktieinvest.se/finepart2018.se 

 

Presentationer under teckningsperioden

 

23 oktober | Stockholm
Plats och tid: Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm, kl. 10.20.
Arrangör: Aktiespararna

Anmälan: Via webformulär på Aktiespararnas hemsida  https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-23-oktober


24 oktober | Göteborg
Plats och tid: Teknikdagen på Chalmers, Ingång via Chalmers huvudentré, konferenssal RunAn, kl. 09.15.
Arrangör: InWest Corporate Finance och Finwire

Anmälan: Via webformulär på www.teknikdagen.se.

 

25 oktober | Lund
Plats och tid: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund, kl. 17.30

Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-lund-25-oktokber