Initial Public Offering

Finepart i korthet

 

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med mycket hög precision.

 

Finepart har utvecklat en palett av lösningar för tillverkning av komponenter med mycket hög precision. Bolagets huvudprodukt, Finecut WMC 500 II, är en verktygsmaskin som medger tillverkning av små produkter i avancerade material med skärning på cirka 0,2 millimeters snittbredd. Detta i kombination med en nästintill tiofaldigad förbättrad precision jämfört med traditionell vattenskärning öppnar upp för många krävande applikationsområden, t.ex. inom medicinteknik, flygindustrin, rymdindustrin och för tillverkning av elektronik.

 

Finepart är sprunget ur mångårig forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Det finns ännu idag en utpräglad innovationsanda i bolaget. Finepart har bl.a. utvecklat en prototyp av ett nytt mikroskärsystem som erbjuder skärning med en snittbredd på fem hundradels millimeter, vilket är en precisionsnivå som är unik idag på marknaden.

 

Finepart genomför nu en publik spridningsemission på cirka 10,2 MSEK i anslutning till en planerad notering på AktieTorget. Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att spridningskravet på 300 aktieägare uppfylls och att emissionen tecknas till minst 6,1 MSEK. Emissionen syftar främst till att intensifiera bolagets marknadsbearbetning (70 % av likviden), vidareutveckla bolagets produkter (20 % av likviden) samt att förbättra tillverkningsprocesser (10 % av likviden). Bolaget värderas i föreliggande spridningsemission till cirka 22 MSEK och har redan på förhand erhållit teckningsförbindelser på nästan 6 MSEK.
Se filmen: ”hemma hos Finepart”


 

Memorandum för nedladdning

 

Teckningssedel för nedladdning

 


Erbjudandet i sammandrag

 

Emissionsvolym

Emissionen uppgår till maximalt 10 179 000 kronor fördelat på 1 740 000 aktier.

 

Teckningskurs

Teckningskursen är 5,85 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värdering av bolaget är cirka 22 miljoner kronor per-money.

 

Teckningstid

Anmälan om teckning kan göras från och med den 17 oktober till och med den 3 november 2016. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

 

Villkor för genomförande av emissionen

Emissionens genomförande är villkorad av att emissionen tecknas till minst 60 procent motsvarande 6 107 400 kronor samt att bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare.

 

Anmälan

Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post om 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. En post motsvarar 5 850 kronor.

 

Handel på AktieTorget

Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till 9 december 2016.

 

Vill du teckna aktier i Finepart?

  • Är du kund hos Avanza kan du teckna direkt via Avanzas hemsida fram till onsdagen den 2 november, kl. 23:59. Logga in på Avanza, välj ”Mina sidor”, ”Erbjudanden” och längst ner på sidan ”Övriga erbjudanden”. https://www.avanza.se/mina-sidor/erbjudanden/ovriga-erbjudanden.html
  • Är du kund hos Nordnet kan du även där teckna direkt på Nordnets hemsida fram till onsdagen den 2 november, kl. 23:59. Logga in på Nordnet, välj ”Min depå”, under andra kolumnen ”Företagshändelser” väljer du ”Nyintroduktioner”. https://www.nordnet.se/mux/web/depa/handelser/ipos/aktuella.html
  • Du kan även teckna aktier i Finepart via BankID på Aktieinvests hemsida på följande länk https://www.aktieinvest.se/finepart2016. Sista tidpunkt för anmälan är torsdagen den 3 november, kl. 15.00.
  • Om du har tillgång till skrivare går det även att skriva ut bolagets teckningssedel, fylla i samtliga uppgifter, scanna in eller fotografera teckningssedeln och maila denna till emittentservice@aktieinvest.se. Vid anmälan överstigande 15 000 euro ska även kopia på ID-handling bifogas.

 

Kommande event

 

17 oktober | Falköping

Plats och tid: Pingstkyrkan, Odengatan 46 i Falköping, kl. 09.30
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på Klicka här för att komma till anmälan

 

24 oktober | Stockholm

Plats och tid: Karl XII:s torg i Stockholm, kl. 16.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär. Klicka här för att komma till anmälan

 

26 oktober | Göteborg

Plats och tid: Hotel Radison Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59 i Göteborg, kl. 18.00-20.30
Arrangör: InWest Corporate Finance
Anmälan: Via mail till anmalan@inwestcorp.se

 

2 november | Stockholm

Plats och tid: AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, kl. 12.00 – 13.15
Arrangör: AktieTorget
Anmälan: Via mail till inbjudan@aktietorget.se