Finepart | Press Releases

Flaggningsmeddelande

Finepart Sweden AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att Hans- Åke Johansson har ökat sitt innehav och passerar flaggningsgränsen 5 procent. Före aktieköpet uppgick Hans-Åke Johanssons innehav i Bolaget till 4,95 procent av röster och kapital. …

Read More