Finepart | Press Releases

Flaggningsmeddelande

Finepart Sweden AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att Christian Öjmertz ägarandel kommer att minska till följd av den konvertering av konvertibler som sker i enlighet med det pressmeddelande som publicerades den femte januari. I samband …

Read More