Finepart | Press Releases

Kallelse till extrastämma i Finepart Sweden AB

Aktieägare i Finepart Sweden AB, org.nr 556888–1063 (”Bolaget” eller ”Finepart”), med säte i Bollebygd, kallas härmed till extrastämma som hålls måndag den 10 juli 2023 kl. 10:00 på Rinnavägen 6 i Bollebygd. Inregistrering till extrastämman …

Read More