Finepart | Investor Relations

Investor Relations

Företrädesemission, april 2024

Finepart Sweden AB har beslutat att genomföra en företrädesemission där du erbjuds möjligheten att delta. Anmälan om teckning ska ske under perioden 10 – 24 april 2024.

Kallelse till extrastämma i Finepart Sweden AB

CEO comments on the report Q2, 2023

More video presentations

Share Graph

For more information visit us on Spotlight Stock Market:

Håkan Johansson

Investor Relations Contact

For all matters related to Investor relations, please contact Håkan Johansson.

Håkan Johansson

Investor Relations

Email Håkan

Subscribe for news

Share