Finepart | Press Releases

Finepart meddelar sista dag för handel med BTA

Finepart Sweden AB:s (”Finepart” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 24 april 2024, har nu registrerats av Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är …

Read More

Flaggningsmeddelande

Finepart Sweden AB (publ) (”Finepart”) eller (”Bolaget”) meddelar härmed att ägarandelen för Tellus Equity Partners AB kommer att öka till följd av teckning i den nyemission med företrädesrätt som offentliggjordes den 29 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). …

Read More

Finepart tillförs cirka 13 MSEK

Styrelsen för Finepart Sweden AB (”Finepart” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 29 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 31,0 procent med och utan …

Read More