Finepart | General | Analyst group

Analyst group

Analyst Group har med Finepart ingått avtal om kontinuerlig analysbevakning, innefattande bl.a. aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden och VD-intervjuer. I samband med inledning av analysbevakning så har Analyst Group intervjuat Fineparts VD Lars Darvall. Nedan finns länk till intervju och en första analys.

Intervju

Analys