Finepart | Beams
Innovativa företag Svenska Dagbladet

Innovative companies

Today Finepart is included in the published magazine “Innovative Companies” (Innovativa företag) with Svenska Dagbladet. Have a look and read about us on page 13. Innovativa företag (SvD)