Finepart | Reports | Finepart Sweden AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2022

Finepart Sweden AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2022

Styrelsen och verkställande direktören i Finepart Sweden AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida www.finepart.com.

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 – 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Om Finepart

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, se www.Finepart.com